Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 51 z projektowaną obwodnicą miasta Olsztyna w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 51 z projektowaną obwodnicą miasta Olsztyna w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Zatrzymaj banner przewijany