Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stawiguda

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo, jednostka"G", gmina Stawiguda

Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo, jednostka „G”, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

czytaj więcej o Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo, jednostka"G", gmina Stawiguda »

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda

Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

czytaj więcej o Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda »

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu Bartąg, gmina Stawiguda

Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu Bartąg, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu Bartąg, gmina Stawiguda »

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Stawiguda nr BiZ.6733.18.2018 z dnia Stawiguda, 16.08.2018 r.

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Stawiguda nr BiZ.6733.18.2018 z dnia Stawiguda, 16.08.2018 r. »

INFORMACJA w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Komunikaty

INFORMACJA W związku z nie wpłynięciem żadnej oferty na konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 konkurs zostaje zakończony.

czytaj więcej o INFORMACJA w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 »

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda

Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda »

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji Nr 45/18 z dnia 25...

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda »

Realizacja: IDcom.pl