Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji Nr 45/18 z dnia 25 maja 2018 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech...

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda z dnia 25.07.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 11.07.2018...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stawiguda, z dnia 10.07.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu...

Zatrzymaj banner przewijany