Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 490/1, 492, 491, 496 i 123/3 w obrębie Gryźliny

Stawiguda, 1 września 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze...

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centrum miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda

Znak: GN.6722.14.2015.AB Stawiguda, dnia 29 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centrum miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 41/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15 września 2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch obiektów sportowych – pomostów pływających ogólnodostępnych przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa i wioślarstwa na działce nr 216/3 w obrębie Tomaszkowo (jezioro Wulpińskie)

Stawiguda, 8 sierpnia 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) z...

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 1/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04 stycznia 2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowo-rekreacyjnego – pomostu pływającego ogólnodostępnego przeznaczonego do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa i wioślarstwa na działce nr 369 w obrębie Bartąg (jezioro Bartąg).

Stawiguda, 8 sierpnia 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze...

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jedn. C i Majdy jedn. D, gmina Stawiguda

Stawiguda, dnia 01.08.2016 r. Znak: 6722.31.2015.AB OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jedn. C i Majdy jedn. D, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wejścia do istniejącej nowej bryły budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie na działce nr 29/23 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 27 lipca 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) z...

Ogłoszenie/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działalności gospodarczej w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda

Stawiguda, dnia 22 lipca 2016 r. Znak: GN.6722.2.2016.AB OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działalności gospodarczej w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Zatrzymaj banner przewijany