Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie z dn. 07.06.2014 r. informujące o wyłożeniu pzo, sporządzonych w formie zarządzeń RDOŚ w Olsztynie dla obszarów Natura 2000: Dolina Pasłęki PLB280002 i Rzeka Pasłęka PLH280006 - KONSULTACJE SPOŁECZNE.

UWAGA KONSULTACJE SPOŁECZNE - Obwieszczenie z dn. 07.06.2014 r. informujące o wyłożeniu pzo, sporządzonych w formie zarządzeń RDOŚ w Olsztynie dla obszarów Natura 2000: Dolina Pasłęki PLB280002 i Rzeka Pasłęka PLH280006 Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Pasłęki Projekt zarządzenia Regionalnego...

Ogłoszenie - wykaz umorzeń

URZĄD GMINY STAWIGUDA 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 Stawiguda dnia: 2014-05-15 WYKAZ Wójt Gminy Stawiguda zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące roku 2013 lit. „a”) dane dotyczące...

Komunikat o wywieszeniu do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

07.04.2014 r. KOMUNIKAT Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) WÓJT GMINY STAWIGUDA podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, od dnia 7 kwietnia2014 r. wywieszony został Wykaz nieruchomości przeznaczonych...

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu infrastruktury technicznej (odprowadzenie wód opadowych) oraz przeznaczenia terenu w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda

07.04.2014 r. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu infrastruktury technicznej (odprowadzenie wód opadowych) oraz przeznaczenia terenu w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka D, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu

06.03.2014 r. OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka D, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy...

Zatrzymaj banner przewijany