Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie z dn. 07.06.2014 r. informujące o wyłożeniu pzo, sporządzonych w formie zarządzeń RDOŚ w Olsztynie dla obszarów Natura 2000: Dolina Pasłęki PLB280002 i Rzeka Pasłęka PLH280006 - KONSULTACJE SPOŁECZNE.

UWAGA KONSULTACJE SPOŁECZNE - Obwieszczenie z dn. 07.06.2014 r. informujące o wyłożeniu pzo, sporządzonych w formie zarządzeń RDOŚ w Olsztynie dla obszarów Natura 2000: Dolina Pasłęki PLB280002 i Rzeka Pasłęka PLH280006

Ogłoszenie - wykaz umorzeń

URZĄD GMINY STAWIGUDA 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10

Komunikat o wywieszeniu do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

07.04.2014 r. KOMUNIKAT Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. nr 102, poz.651 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka D, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu

06.03.2014 r. OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka D, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu Na podstawie

Zatrzymaj banner przewijany