Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 162002N (ulicy Myśliwskiej) wraz ze zjazdami i traktem pieszo-rowerowym oraz kładką nad rowem i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 2/1, 3/14 i 3/15 w obrębie Tomaszkowo

Stawiguda, 22 września 2016 r. BiZ.6733.37.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie traktu pieszo-rowerowego wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr 1376N (ulicy Gietrzwałdzkiej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 134 w obrębie Bartąg

Stawiguda, 22 września 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) z...

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stawiguda na lata 2016-2026.

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026, Szanowni Państwo, W związku z działaniami związanymi z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji serdecznie zapraszamy wypełnienia poniższej ankiety. Wypełnione ankiety można składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda bądź mailem na...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia – gazociągu wraz z przyłączem na działkach nr 293/4 i 269/3 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 13 września 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) z...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na działce nr 297/1 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 13 września 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) z...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia wraz z szafką kablowo-pomiarową na działkach nr 537/17, 537/23 i 593 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 13 września 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) z...

Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda – kolonia Tomaszkowo

Znak: GN.6722.16.2015.AB Stawiguda, dnia 7 września 2016 r. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda – kolonia Tomaszkowo Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowo-rekreacyjnego – pomostu pływającego ogólnodostępnego przeznaczonego do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa i wioślarstwa na działce nr 881 w obrębie Pluski (jezioro Pluszne) i działce nr 830/2 w obrębie Gryźliny

Stawiguda, 1 września 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) z...

Zatrzymaj banner przewijany