Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie - w dniu 24 maja 2013 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na regulacji i utrzymywaniu wód oraz urządzeń melioracji wodnych stanowiących własność Gminy Stawiguda dotyczącej zdrenowania cieków odprowadzających wody do istniejącego strumyka, umocnienia brzegów strumyka i budowy mostku nad strumykiem oraz budowy alejki o szerokości do 3,0 m wraz z oświetleniem i montażem tablic dydak

że w dniu 24 maja 2013 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na regulacji i utrzymywaniu wód oraz urządzeń melioracji wodnych stanowiących własność Gminy Stawiguda dotyczącej zdrenowania cieków odprowadzających wody do istniejącego strumyka,...

Ogłoszenie - wykaz umorzeń

URZĄD GMINY STAWIGUDA 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu. Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r

Komunikat o wywieszeniu do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

KOMUNIKAT Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) WÓJT GMINY STAWIGUDA podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, od dnia 06 maja 2013 r. wywieszony został Wykaz

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda

Zatrzymaj banner przewijany