Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowość Majdy – jednostka „D”.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowość Majdy – jednostka „D”. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

Ogłoszenie - wykaz umorzeń.

URZĄD GMINY STAWIGUDA 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10  

Zatrzymaj banner przewijany