Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2017.

Na podstawie art.78e i 89d ustawy o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) ogłasza się aktualizację podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art.78b ust. 1-5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 484,22zł miesięcznie( kwota nie dotyczy...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na działkach nr 114/3, 114/11, 114/12, 114/13 w obrębie Bartąg

Stawiguda, 24 października 2017 r. BiZ.6733.18.2017.TA O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz....

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 107/2, 107/1, 108/1, 119/2 w obrębie Bartąg

Stawiguda, 24 sierpnia 2017 r. BiZ.6733.15.2017.TA O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U....

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz elektroenergetyczną siecią kablową średniego i niskiego napięcia oraz szafki pomiarowej na działkach nr 652/18, 652/16, 652/22 w obrębie Gryźliny

Stawiguda, 3 sierpnia 2017 r. BiZ.6733.13.2017.TA O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z...

Zatrzymaj banner przewijany