Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 42/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15 września 2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 69/1 w obrębie Miodówko

Stawiguda, 03 listopada 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 594 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 19 października 2016 r. BiZ.6733.43.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U....

Obwieszczenie/Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda

Znak: 6722.17.2015.TB Stawiguda, dnia 30.09.2016 r. Znak: 6722.22.2015.TB OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Bartąg – jednostka E, gmina Stawiguda, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 142/3, 134 i 136/3 w obrębie Bartąg

Stawiguda, 29 września 2016 r. BiZ.6733.41.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda

Znak:GN.6722.1.2016.TB Stawiguda, dnia 29.09.2016 r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 poz....

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 36/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02 września 2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 69/1 w obrębie Miodówko

Stawiguda, 26 września 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej (ulicy Przyrodniczej) wraz z traktem pieszo-rowerowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 312 i 326 w obrębie Bartąg

Stawiguda, 22 września 2016 r. BiZ.6733.40.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 162053N (ulicy Jeziornej) wraz ze zjazdami i traktem pieszo-rowerowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 301/2 i 295/91 w obrębie Bartąg

Stawiguda, 22 września 2016 r. BiZ.6733.39.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie traktu pieszo-rowerowego wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr 1370N (ulicy Wulpińskiej) wraz z kładkami nad rowami przydrożnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 40/3 w obrębie Tomaszkowo

Stawiguda, 22 września 2016 r. BiZ.6733.38.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013...

Zatrzymaj banner przewijany