Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stawiguda BiZ.6733.41.2018 Stawiguda, 11.01.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Stawiguda BiZ.6733.40.2018 Stawiguda, 21.12.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2018

Stawiguda 29.11.2018r. Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2018 Na podstawie art. 46 ustęp 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. O finansowaniu zadań ośw

Zatrzymaj banner przewijany