Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie BiZ.6733.2.2018 Wójta Gminy Stawiguda

Stawiguda, 25.01.2018 r. BiZ.6733.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017...

Obwieszczenie BiZ.6733.3.2018 Wójta Gminy Stawiguda

Stawiguda, 25.01.2018 r. BiZ.6733.3.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017...

Obwieszczenie BiZ.6733.1.2018 Stawiguda, 19.01.2018 r.

Stawiguda, 19.01.2018 r. BiZ.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Stawiguda, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia: w...

Zatrzymaj banner przewijany