Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 119/26 i 119/54 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 17 lutego 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 185/1 297/1 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 10 lutego 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na działce nr 185/1 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 4 lutego 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowościach: Stawiguda, Tomaszkowo oraz Dorotowo,

Stawiguda, dnia 18.01. 2016 r. GN.6722.14.2015 GN.6722.16.2015 GN.6722.18.2015 OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowościach: Stawiguda, Tomaszkowo oraz Dorotowo,

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i remoncie istniejącego budynku ośrodka zdrowia – przychodni lekarskiej na działce nr 74/3 w obrębie Bartąg

Stawiguda, 23 grudnia 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ust

Zatrzymaj banner przewijany