Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej...

...na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej średniego napięcia, wymianie słupa linii napowietrznej, demontażu odcinka istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia oraz unieczynnieniu odcinka istniejącej linii kablowej średniego napięcia na działkach nr 873/4, 3752/2, 3732/1, 3710 położonych w obrębie Pluski, działkach...

Zatrzymaj banner przewijany