Komunikaty (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie GD.ZUZ.2.421.452.2018.ZR z dnia 11.12.2019 r Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu w dniu 19.12.2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie:

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie nadmiaru wód ze stawu zlokalizowanego na działce nr 241/5 obr. Dorotowo oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej nr 1372 zlokalizowanej na działce nr 187/2, gmina Stawiguda; udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie...

Zatrzymaj banner przewijany