Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.24.2017 13.12.2017 r.

W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 30 listopada 2017 r. wszczęto...

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.22.2017 07.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Stawiguda, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.23.2017 05.12.2017

Stawiguda, 05.12.2017 r. BiZ.6733.23.2017 &

Zatrzymaj banner przewijany