Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 115/2, 116/2 i 119/2 w obrębie Pluski

Stawiguda, 21 grudnia 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 51/1 i 119/2 w obrębie Pluski

Stawiguda, 21 grudnia 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustaw

Owieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i oświetleniem drogowym na działkach nr 109, 110/2, 111, 119/1 i 119/2 w obrębie Pluski

Stawiguda, 11 grudnia 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrze

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 179/2, 188/105, 188/87, 188/113 w obrębie Dorotowo

Stawiguda, 02 listopada 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg zlokalizowanych na działkach nr 370/1, 439/3, 66/1, 439/9, 515, 228/4, 490/1, 518, 516, 243/5, 244/7, 242/14, 232/14, 227, 228/1, 652/16, 652/22 w obrębie Gryźliny

Stawiguda, 03 listopada 2015 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 cz

Zatrzymaj banner przewijany