Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wydania decyzji Nr 17/14 z dnia 26 listopada 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania "Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek"

Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jednostka C, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. &n

Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. &n

Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, obszar – Tomaszkowo sektor „H” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz....

Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego funkcjonującego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda obręb Tomaszkowo – jednostka I”

Zatrzymaj banner przewijany