Informacje o sesji i pracy Rady Gminy

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zwołuję VIII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.


Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.


II. Przedstawienie porządku obrad sesji.


III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


IV. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:


1. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy oraz części obrębu Kręsk, gmina Stawiguda;


2. zmiany uchwały nr XXXI/319/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 170/6 położonej w obrębie Stawiguda stanowiącej własność Gminy Stawiguda;


3. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;


4. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok.


V. Sprawy różne.


VI. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Kołakowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2019 23:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Obarski
Ilość wyświetleń: 180
11 kwietnia 2019 23:56 (Witold Obarski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 23:53 (Witold Obarski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany