Informacje o sesji i pracy Rady Gminy

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję V sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej;
  2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021;
  3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.;
  4. zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2019 r.;
  5. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;
  6. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok;
 5. Przyjęcie oświadczenia w sprawie ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi DK 51 z drogą DP1374N.
 6. Sprawy różne.
 7.  Zakończenie obrad  V sesji Rady Gminy.

 

 

 

                                                  

Przewodniczący Rady
 /-/ Grzegorz Kołakowski 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2019 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 209
10 stycznia 2019 12:45 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany