Informacje o sesji i pracy Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję II sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
II. Przedstawienie porządku obrad sesji.
III. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wybór członków komisji i przyjęcie projektów uchwał w sprawie:

1. Uchwała nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stawiguda;
2. Uchwała nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
3. Uchwała nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Społecznych;
4. Uchwała nr II/7/2018 w sprawie powołania Komisji Promocji i Rozwoju Gminy;
5. Uchwała nr II/8/2018 w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego i Turystyki;
6. Uchwała nr II/9/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta.

VI. Sprawy różne.
VII. Zakończenie obrad II sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Kołakowski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2018 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 233
30 listopada 2018 14:09 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2018 14:09 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika [skmbt_c22018113014560.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2018 14:08 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany