Informacje o sesji i pracy Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Skład Komisji Rady Gminy Kadencja 2018-2023

KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH 1) Grzegorz Bolewski – przewodniczący Komisji 2) Justyna Reisenberg – wiceprzewodnicząca Komisji 3) Katarzyna Nosek – członek Komisji 4) Anna Stawarczyk – członek Komisji 5) Grzegorz Niski &n

HARMONOGRAM PRACY RADY GMINY NA 2018 ROK

HARMONOGRAM PRACY RADY GMINY NA 2018 ROK Lp. KOMISJA RG SESJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję II sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. II. Przedstawienie porządku obrad sesji. III. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. IV. Interpelacje i zapytania radnych. V. Wybór członków komisji i przyjęcie projektów uchwał w sprawie: 1. Uchwała nr II/4/2018 w sprawie powołania...

Zatrzymaj banner przewijany