Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Dofinansowanie wymiany pieca węglowego

DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECA WĘGLOWEGO

 

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Stawiguda w dniu 11 stycznia 2018 r. Uchwały  Nr XXXIII/332/2018 w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z środków budżetu Gminy Stawiguda do inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – zawiadamiam, że od 1 lutego 2018 r. rozpoczyna się nabór wniosków. Dotacja może być przyznana na:

  • likwidację wszystkich tradycyjnych palenisk mułowo-węglowych lub węglowych i zainstalowanie niskoemisyjnego źródła ciepła. Przez likwidację tradycyjnych palenisk mułowo-węglowych lub węglowych rozumie się usunięcie z nieruchomości wszystkich czynnych niskoemisyjnych pieców/kotłów mułowo-węglowych lub węglowych. Nie dotyczy pieców kaflowych trwale odłączonych od przewodów kominowych, stanowiących wyłącznie element ozdobny lokalu lub budynku,

lub

  • wymianę niskoemisyjnego kotła c.o. z paleniskiem mułowo-węglowym lub węglowym, na niewęglowe źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy), wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowaniem odnawialnego źródła energii.

 

Poprzez ekologiczne źródła ciepła rozumie się:

  1. ogrzewanie gazem,
  2. ogrzewane olejem opałowym,
  3. ogrzewanie energią elektryczną,
  4. ogrzewanie z zastosowaniem odnawialnego źródła energii.

 

W ramach projektu można ubiegać się o dotację w wysokości do 3.000,00 zł brutto, jednak nie więcej niż 50% kosztów zakupu urządzenia grzewczego. Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy i posiadające co najmniej dwuletnią gwarancję (dotacją nie są objęte przenośne urządzenia grzewcze np. termowentylatory, grzałki elektryczne w piecach kaflowych, grzejniki na naftę, propan – butan i in.). Dotacja przyznawana jest tylko raz dla danego budynku lub lokalu mieszkalnego.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Stawiguda
ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda, wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym do 30 października danego roku kalendarzowego i rozpatrywane na bieżąco wg kolejności zgłoszeń, do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.

Regulamin udzielenia dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.stawiguda.pl/, zakładka Środowisko, podzakładka Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska lub w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji pok. 12.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Promocji, tel. 89 512-69-31 lub 89 512-69-30.

 

Wójt Gminy Stawiguda

         Irena Derdoń

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2018 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 483
31 stycznia 2018 11:34 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2018 11:32 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika [wzor_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2018 11:32 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika [zgoda_wspolwlascicieli.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany