Aktualności

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2020

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Stawiguda ogłasza:

 

Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 781,87zł miesięcznie

(kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

Na ucznia niepełnosprawnego  w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części subwencji ogólnej dla gminy.

 

Statystyczna liczba dzieci wynosi: 223

Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli publicznych wynosi:
1 042,50zł. miesięcznie

(kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

Na ucznia niepełnosprawnego  w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części subwencji ogólnej dla gminy.

 

Podstawowa kwota na dziecko dla publicznych oddziałów przedszkolnych wynosi: 465,70zł. miesięcznie

(kwota dotacji uzyskana na podstawie informacji od najbliższej gminy prowadzącej oddział przedszkolny przy szkole podstawowej. Najbliższa gmina została ustalona na podstawie  aplikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej do wyznaczania najbliższej gminy danego typu i rodzaju - Gminy Dywity)

Na ucznia niepełnosprawnego  w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w części subwencji ogólnej dla gminy.

 

Wskaźnik zwiększający  dla publicznych szkół podstawowych nie będących szkołami specjalnymi wynosi 1

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2020 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Obarski
Ilość wyświetleń: 117
28 lutego 2020 14:41 (Witold Obarski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 lutego 2020 14:39 (Witold Obarski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany