Aktualności

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2019

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2019

 

Na podstawie art. 46 ustęp 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. O finansowaniu zadań oświatowych (\Dz. U. z 2017 r., poz. 2203  z późn. zm.)) Gmina Stawiguda ogłasza:

 

Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 661,08zł miesięcznie

( kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

Na ucznia niepełnosprawnego  w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części subwencji ogólnej dla gminy.

 

Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli publicznych wynosi: 881,44zł miesięcznie

( kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

Na ucznia niepełnosprawnego  w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części subwencji ogólnej dla gminy.

 

Statystyczna liczba dzieci wynosi: 216,33

 

Podstawowa kwota na dziecko dla publicznych oddziałów przedszkolnych wynosi: 465,70zł. miesięcznie.

(kwota dotacji uzyskana na podstawie informacji od najbliższej gminy prowadzącej oddział przedszkolny przy szkole podstawowej. Najbliższa gmina została ustalona na podstawie  aplikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej do wyznaczania najbliższej gminy danego typu
i rodzaju - Gminy Dywity)

Na ucznia niepełnosprawnego  w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w części subwencji ogólnej dla gminy.

 

Statystyczna liczba uczniów szkół podstawowych wynosi: 816

 

Wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych nie będących szkołami specjalnymi wynosi 1

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2019 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Obarski
Ilość wyświetleń: 207
12 grudnia 2019 09:29 (Witold Obarski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany