Aktualności

OGŁOSZENIE - stypendia z Funduszu Ziemi Olsztyńskiej

Od 12 sierpnia do 5 września 2019 r. można składać wnioski na stypendia przyznawane przez Fundusz Ziemi Olsztyńskiej na rok szkolny/akademicki 2018/2019.

Wnioski o przyznanie stypendium przez Fundację „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” przyjmowane będą w terminie 12 sierpnia – 5 września 2019r., w godz. 10:30–14:30. Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, gimnazjów, uczniowie i absolwenci szkól średnich oraz studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 24 roku życia i są mieszkańcami powiatu olsztyńskiego.

Można ubiegać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.
Stypendium naukowe mogą otrzymać:

    • absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum ze średnią  nie mniejszą niż 5,

    • absolwenci i uczniowie szkół średnich ze śrenią nie mniejszą niż 4,6

    • studenci ze średnią ocen co najmniej 4,3

(W zależności od wyboru stypendium należy składać odpowiednią dokumentację potwierdzającą osiągnięcia w dziedzinie nauki – stypendium naukowe, sportu – stypendium sportowe lub sztuce – stypendium artystyczne)

Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami należy kierować bezpośrednio i osobiście do koordynatora  Fundacji, w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy placu Bema 5, w pokoju 219, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30–14:30.

Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione dokumenty wraz z załącznikami. Wzór wniosku dostępny jest – pod linkiem, na facebooku lub w siedzibie fundacji – pok. 219.
Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej, natomiast absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia.


Uwaga!

FZO zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów – również w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2019 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Obarski
Ilość wyświetleń: 235
12 sierpnia 2019 12:53 (Witold Obarski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2019 12:53 (Witold Obarski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2019 12:52 (Witold Obarski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany