Aktualności

Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda w roku 2017

Dobiegła końca tegoroczna akcja Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiguda. Mieszkańcy, którzy wystąpili do Wójta Gminy Stawiguda z wnioskiem, mogli skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

 

Akcja była realizowana w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda”, które było  dofinansowywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (www.wfosigw.olsztyn.pl) w ramach programu dotacyjnego Ochrona ziemi, kierunek likwidacja zagrożeń, konkurs Usuwanie azbestu.

 

Zadanie polegało na: 

  • demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
  • transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

 

 Z terenu Gminy Stawiguda usunięto 15.719,01 m2 (tj.: 172,909 Mg) wyrobów azbestowych z 51 nieruchomości.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 682
12 grudnia 2017 14:08 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 14:07 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_2017_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 14:07 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany