Aktualności

Komisje Rady Gminy 06.02.2017

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad. 

KOMISJE RADY (połączone)

6 lutego 2017 r. o godz. 14:00

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Dorotowo – sektor E;
  2. uchylenia załącznika graficznego nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30.10.2012 r. w sprawie zmiany załączników graficznych do uchwały Rady Gminy Stawiguda nr XIII/81/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda;
  3. przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda i części obrębu Wymój;
  4. zmiany Uchwały Nr XXXII/236/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stawiguda;
  5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Stawiguda ;
  6. nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomaszkowo;
  7. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  8. trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych  i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Stawiguda oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
  9. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych  przez Gminę Stawiguda;
  10. zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie;
  11. przyjęcia do realizacji w 2017 roku Programu „NIE nowotworom u dzieci”;
  12. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.;
  13. udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w 2017 r.;
  14. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
  15. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok.
 2. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2017 21:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 532
31 stycznia 2017 21:58 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany