Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XXI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2017 rok;
 2. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XII/134/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2016 – 2022;
 3. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2016 rok;
 4. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wręczenie wyróżnień.
 3. Informacja o pracy wójta i Urzędu Gminy; X.      Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  XXI sesji Rady Gminy.

 

                                             

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Wieczorek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2016 16:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 413
22 grudnia 2016 16:36 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany