Aktualności

Ogłoszenie Starosty Olsztyńskiego o pracach obserwacyjno - pomiarowych w ramach zadania „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".

Starosta Olsztyński informuje, że w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju w latach 2016-2018 będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach zadania pn. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018" stanowiącego element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody .

W związku z powyższym Starosta Olsztyński uprzejmie prosi właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie wstępu na teren lasów osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym w okresie od marca do października w celu dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2016 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 553
20 września 2016 14:09 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_starosty_olsztynskiego_o_pracach_obserwacyjnopomiarowych.p df] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2016 14:08 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany