Aktualności

Lista kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Stawiguda, którzy w terminie złożyli komplet dokumentów

1. Kandydat: Janusz Kosakowski - Stowarzyszenie Właścicieli Osiedla "Majdy-Wyspa" Karta zgłoszenia 31.05.2016r.

Geodeta, wykładowca na Wydziale Geodezji UWM w Olsztynie, członek Zarządu Wspólnoty mieszkaniowej Kajki 7

 

2. Kandydat: Jerzy Dobrzański - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Tomaszkowo Karta zgłoszenia 01.06.2016 r.

Kandydat od ponad 20 lat pełni różne funkcje w samorządzie adwokackim. Od 2004 roku aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, które zakładał. Samodzielnie opracowywał wnioski o dotację (6 dotacji zostało przyznanych) i je rozliczał lub uczestniczył w rozliczeniu. Jest organzatorem ogólnopolskiego turnieju TOGAGOLF (od 16 lat), współorganizatorem regat na jez.Wulpińskim i imprez towarzyszących (od 8 lat), konkursu otograficznego Wulpińskie Klimaty (7 lat), Klubu Podróżnika (3 sezony), imprez integracyjnych, akcji charytatywnych (przez 6 lat darowizny w kwocie 37.000 zł na rzecz potrzebujących z gminy Stawiguda), wspiera działalność chóru Konsonans.


3. Kandydat: Tadeusz Bakuła - Zrzeszenie Majdy Kręsk Karta zgłoszenia 06.06.2016 r.

Radny Gminy Stawiguda w kadencji 2010-2014 - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Turystyki. Założyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia "Zrzeszenie Majdy Kręsk".


4. Kandydat: Michał Rzeszutek - Stowarzyszenie Młody Bartąg Karta zgłoszenia 10.06.2016 r.

Od 2008 roku członek OSP Bartąg.

Od 2009 roku członek Stowarzyszenia Teatr Prawie Dorosły

Od 2015 roku prezes Stowarzyszenia Młody Bartąg

Od 2016 roku wybrany zastępcą prezesa OSP Bartąg

W 2014 kandydat do rady gminy (wieś Bartąg)


5. Kandydat Anna Cupiał - Fundacja Transferu Nowych Technologii Karta zgłoszenia 10.06.2016 .r

Magister administracji, ukończone studia podyplomowe z zakresu pedagogiki nauczycielskiej oraz zarządzania funduszami europejskimi. Wieloletni pracownik Wydziału Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie. Podczas pracy w WUP byłam członkiem Komisji Oceny Projektów, Członkiem zespołu ds. Planu Działania - zajmowałam się programowaniem działań województwa w obszarze rynku pracy, konsultowaniem projektów nowych ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedstawiciel WUP w grupie roboczej ds. pomocy publicznej przy MRR dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie. Obecnie Prezes Zarządu Fundacji Transferu Nowych Technologii, aktywnie działa na rzecz dobrostanu lokalnych społeczności poprzez różne inicjatywy edukacyjne i społeczne.
Chętnie wykorzysta swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz energię do pracy w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2016 19:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 863
21 czerwca 2016 11:45 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2016 08:35 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2016 20:08 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany