Aktualności

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Stawiguda, dnia 16.03.2016 r.

 

GN.6840.14,15.2015.ACZ

 

OGŁOSZENIE

O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

            Wójt Gminy Stawiguda działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)
odwołuje III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, tj. dz. nr 101/54 o powierzchni 0,6620 ha oraz dz. nr 101/55
o powierzchni 0,6611 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Miodówko, gmina Stawiguda,
objętych księgą wieczystą numer OL1O/00036156/2, przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową
i produkcyjną. Przetarg wyznaczony był na dzień 21 marca 2016 r., godz. 10.00
w budynku Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, pokój nr 17 (I piętro).

            Przyczyną odwołania przetargu jest rozpoczęcie procedury przyłączenia przedmiotowego terenu do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

            Ogłoszenie o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda oraz w Sołectwie Miodówko
-Zezuj, a także zamieszcza się na stronach internetowych Gminy Stawiguda pod adresem: www.stawiguda.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.stawiguda.pl oraz na stronie Monitora Samorządowego pod adresem: www.otoprzetargi.pl

 

 

Wójt Gminy Stawiguda

/-/ Irena Derdoń

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2016 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 578
16 marca 2016 12:26 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany