Aktualności

Komisje Rady Gminy 29.02.2016 r.

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY (połączone)

29 luty 2016 r. (poniedziałek) godz. 14:00

 

Proponowany porządek obrad:

 

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

 1. przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda;
 2. nadania nazewnictwa ulic w miejscowości Bartąg;
 3. nadania nazewnictwa ulic w miejscowości Jaroty;
 4. ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiguda;
 5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w roku 2016;
 6. zmiany ,,Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016;
 7. rozpatrzenia skargi Pana                         zam.                  ,                    na Wójta Gminy Stawiguda na przewlekłe i biurokratyczne załatwianie sprawy związanej z wykonaniem części gminnej drogi Akacjowej we wsi Bartąg                                                                 
 8. zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Stawiguda;
 9. zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie;
 10. zmian w budżecie na 2016 r.;
 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2016 – 2022;

II.  Sprawy różne.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2016 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 667
22 lutego 2016 14:44 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany