Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na marzec roku 2020

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Stawiguda ogłasza: Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 781,87zł miesięcznie (kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2020

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Stawiguda ogłasza: Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 781,87zł miesięcznie (kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych) Na ucznia niepełnosprawnego w wysokości...

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2019

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2019 Na podstawie art. 46 ustęp 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. O finansowaniu zadań oświatowych (\Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.)) Gmina Stawiguda ogłasza: Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych w

Aktualizacja podstawowych kwot dotacji dot. zadań oświatowych na rok 2019

Aktualizacja podstawowych kwot dotacji na rok 2019 Na podstawie art. 46 ustęp 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. O finansowaniu zadań oświatowych (\Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 zpóźn. zm.)) Gmina Stawiguda ogłasza: Podstawowa kwota na dziecko dla przedsz

OGŁOSZENIE - stypendia z Funduszu Ziemi Olsztyńskiej

Od 12 sierpnia do 5 września 2019 r. można składać wnioski na stypendia przyznawane przez Fundusz Ziemi Olsztyńskiej na rok szkolny/akademicki 2018/2019. Wnioski o przyznanie stypendium przez Fundację „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” przyjmowane będą w terminie 12 sierpnia – 5 września 2019r., w godz. 10:30–14:30. Z pomocy...

OGŁOSZENIE

Fundacja Funduszu Ziemi Olsztyńskiej informuje, że w 2019 r. w przypadku stypendiów naukowych przyznawanych uczniom szkół ponadpodstawowych oraz studentom zamieszkałym na terenie Powiatu Olsztyńskiego będą obowiązywały następujące bazowe kryteria: 1. uczniowie – średnia ocen 5,0 2. studenci – średnia ocen 4,3 W...

Zatrzymaj banner przewijany