Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

INFORMACJA

Informacja do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz 145, z późn. zm.), znajduje się w dziale " czytaj więcej" w dwóch załącznikach

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Stawiguda w 2014 roku. Treść ogłoszenia Wzór oferty Wz&oa

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert

Zatrzymaj banner przewijany