Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komisje Rady Gminy 29.02.2016 r.

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad. KOMISJE RADY (połączone) 29 luty 2016 r

GMINNA RADA BIZNESU

W imieniu Pana Jerzego Szabana Przewodniczącego Stowarzyszenia "Gminna Rada Biznesu" zapraszamy przedsiębiorców działających na terenie Gminy Stawiguda na kolejne spotkanie Stowarzyszenia, które odbędzie się 10 marca 2016 roku o godz. 17.00 w Przystani Między Deskami w Tomaszkowie, ul. Wodnika 3. Spotkanie ma na celu nawiązanie...

Informacja o przetargu na działki

Przetarg na działki w obrębie MIODÓWKO (tereny zabudowy usługowej i produkcyjne) - 21 marca 2016 r.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

INFORMACJA

Informacja do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz 145, z późn. zm.), znajduje się w dziale " czytaj więcej" w dwóch załącznikach

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Stawiguda w 2014 roku. Treść ogłoszenia Wzór oferty Wz&oa

Zatrzymaj banner przewijany