Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ANKIETA Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026

Szanowni Państwo, W związku z działaniami związanymi z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji serdecznie zapraszamy wypełnienia poniższej ankiety. Wypełnione ankiety można składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda bądź mailem na adres:

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o przyjęciu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Bieńkowo PLH280009, Budwity PLH280010, Jonkowo-Warkały PLH280039 orazo przyjęciu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Warmiński im. Prof. Benona Polakowskiego.

Zaproszenie

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej, do przygotowania i prz

Głosowanie na kandydatów GRDPP

Urząd Gminy Stawiguda przypomina, że na podstawie Zarządzenia nr 61/2016 z dnia 25 maja 2016 r. głosowanie na kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Stawiguda na lata 2016-2019 odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 r. o godzinie 15.15 w sali narad Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10.

Lista kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Stawiguda, którzy w terminie złożyli komplet dokumentów

1. Kandydat: Janusz Kosakowski - Stowarzyszenie Właścicieli Osiedla "Majdy-Wyspa" Karta zgłoszenia 31.05.2016r. Geodeta, wykładowca na Wydziale Geodezji UWM w Olsztynie, członek Zarządu Wspólnoty mieszkaniowej Kajki 7

Akcja wywozu odpadów

Akcja wywozu odpadów Urząd Gminy Stawiguda informuje, że wzorem lat ubiegłych przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego w następujących terminach:

Zatrzymaj banner przewijany