Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Akcja wywozu odpadów

Akcja wywozu odpadów Urząd Gminy Stawiguda informuje, że wzorem lat ubiegłych przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego w następujących terminach: Urząd Gminy Stawiguda informuje, że wzorem lat ubiegłych przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zakres podstawowych zadań: Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego posiadanie obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, wyrażenie...

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Stawiguda, dnia 16.03.2016 r. GN.6840.14,15.2015.ACZ OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Stawiguda działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) odwołuje III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż...

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), zwołuję XIII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 3 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2. Proponowany porządek obrad: ...

INFORMACJA – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , Ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda od dnia 01.04.2016r. (od dnia wejścia w życie ustawy). Telefon: 895126900 Informacje dodatkowe: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ Ustawa...

Spotkanie mieszkańców i organizacji pozarządowych - 27 luty 2016

chciałabym przypomnieć o sobotnim spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych działaczy, wolontariuszy, społeczników oraz wszystkich zainteresowanych podjęciem inicjatyw społecznych w naszej gminie. Na spotkaniu poruszone zostaną tematy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, lokalnych działań w gminie,...

Komisje Rady Gminy 29.02.2016 r.

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad. KOMISJE RADY (połączone) 29 luty 2016 r. (poniedziałek) godz. 14:00 Proponowany porządek obrad: I. Omówienie projektów...

GMINNA RADA BIZNESU

W imieniu Pana Jerzego Szabana Przewodniczącego Stowarzyszenia "Gminna Rada Biznesu" zapraszamy przedsiębiorców działających na terenie Gminy Stawiguda na kolejne spotkanie Stowarzyszenia, które odbędzie się 10 marca 2016 roku o godz. 17.00 w Przystani Między Deskami w Tomaszkowie, ul. Wodnika 3. Spotkanie ma na celu nawiązanie...

Informacja o przetargu na działki

Przetarg na działki w obrębie MIODÓWKO (tereny zabudowy usługowej i produkcyjne) - 21 marca 2016 r. Przetarg na działkę w obrębie (STAWIGUDA) (kierunek zabudowy mieszkalno-usługowa) - 15 kwietnia 2016 r. Przetarg na działkę w obrębie (TOMASZKOWO) (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)-15 kwietnia 2016 r. Przetarg na działki...

Zatrzymaj banner przewijany