Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

W czwartek 15 grudnia br. podczas XX Sesji Rady Gminy jednogłośnie uchwalony został Budżet Gminy Stawiguda na rok 2017 przygotowany przez Wójt Gminy Stawiguda. Planowane wydatki na rok budżetowy 2017 to ponad 51,9 mln zł, a w tym wydatki inwestycyjno-majątkowe niemal 16,07 mln zł.

Projekt budżetu na rok 2017 przedłożony przez Panią Irenę Derdoń Wójt Gminy Stawiguda poddany został analizie przez wszystkie stałe Komisje Rady i uzyskał opinię pozytywną. Po ogólnym omówieniu założeń budżetu przez Wójta Gminy, Skarbnika Gminy oraz uwzględnieniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej...

Internet szerokopasmowy

W związku z planowaniem przez prywatnego inwestora prac budowlanych dotyczących rozprowadzenia sieci szerokopasmowej do domów „Ostatnia mila”, realizowanych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" (SSPW-WWM), w województwie warmińsko-mazurskim, bardzo prosimy...

Od 11 grudnia 2016 r. Nowy rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych w województwie warmińsko-mazurskim

Z dniem wejścia w życie nowego rozkładu jazdy pociągów tj., od 11 grudnia 2016 r., Przewozy Regionalne w dalszym ciągu będą realizowały ofertę przewozową zamówioną przez organizatora przewozów, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Oferta jest w zasadniczej części kontynuacją...

Planowane zamknięcie dróg gminnych

Ogłoszenie 1 (dotyczące Gościniec Niborski): W związku z budową Obwodnicy Olsztyna, której wykonawcą jest firma Budimex S.A., Urząd Gminy Stawiguda informuje, że fragment ul. Gościniec Niborski w msc. Bartąg zostanie zamknięty dla ruchu, zgodnie z załączonym projektem organizacji ruchu. Ogłoszenie 2 (dotyczące ul. Polna w Bartążku):...

Komisje Rady Gminy 12.12.2016

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad. KOMISJE RADY (połączone)

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwrócił się z kolejną ponowną prośbą o zaopiniowanie projektu dokumentu pn.: Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016 – 2022.

W związku z powyższym informuję, że projekt dokumentu wraz z załączeniami dostępny jest w Urzędzie Gminy Stawiguda w pokoju nr 12 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stawiguda www.stawiguda.bip.pl w Zakładce Gospodarka Odpadami, podzakładce: Plan gospodarki odpadami dla Woj. Warm.-Maz....

Konsultacje społeczne

W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem "Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025", informuję, że w dniach 10.10.2016 - 06.11.2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w zakresie: "Założeń do dokumentu pt. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016...

Zatrzymaj banner przewijany