Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UWAGA ! PTASIA GRYPA !

W związku z potwierdzonym przypadkiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w Gminie Gietrzwałd zobowiązuje się wszystkich mieszkańców Gminy Stawiguda do przestrzegania zasad zawartych w rozporządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych...

Nieodpłatna pomoc prawna

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.). 1. Nieodpłatna pomoc pra

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Szanowni Państwo, nawiązując do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091), zgodnie z §1, ust.1 pkt 2 lit a w/w rozporządzenia, Powiatowy Lekarz Weternarii w Olsztynie zwraca się z prośbą...

Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J

Pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda będą przyjmować interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14:00-17:00. Data Godz. Osoba pełniąca dyżur

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Urząd Gminy w Stawigudzie informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia 2016 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XXI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. Przedstawienie porządku obrad sesji. Wybór sekretarza obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Interpelacje i zapytania radnych. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilakty

W czwartek 15 grudnia br. podczas XX Sesji Rady Gminy jednogłośnie uchwalony został Budżet Gminy Stawiguda na rok 2017 przygotowany przez Wójt Gminy Stawiguda. Planowane wydatki na rok budżetowy 2017 to ponad 51,9 mln zł, a w tym wydatki inwestycyjno-majątkowe niemal 16,07 mln zł.

Projekt budżetu na rok 2017 przedłożony przez Panią Irenę Derdoń Wójt Gminy Stawiguda poddany został analizie przez wszystkie stałe Komisje Rady i uzyskał opinię pozytywną. Po ogólnym omówieniu założeń budżetu przez Wójta Gminy, Skarbnika Gminy oraz uwzględnieniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej...

Zatrzymaj banner przewijany