Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J

Pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda będą przyjmować interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14:00 – 17:00. Data Godz. Pracownik pełniący dyżur

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przekazuje niniejszym następujący komunikat prasowy

W związku z podpisaniem umowy na roboty budowlane pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51 ) w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn...

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że na terenie gminy Stawiguda obowiązuje całkowity zakaz wysypywania popiołu.

Mieszkańcy Gminy Stawiguda Urząd Gminy Stawiguda informuje, że na terenie gminy Stawiguda obowiązuje całkowity zakaz wysypywania popiołu. Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) „Właściciele nieruchomości zapewniają...

Informacja o podstawowych kwotach dotacji na rok 2017.

Informacja o podstawowych kwotach dotacji na rok 2017. Podstawowa kwota dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 543,83zł miesięcznie ( kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych) Statystyczna liczba dzieci wynosi: 221 Podstawowa kwota dla publicznych oddziałów przedszkolnych wynosi: 352,94zł. miesięcznie (kwota dotacji uzyskana na podstawie...

Otwarty Konkurs na realizację zadań związanych z rozwojem sportu

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza do wzięcia udziału w Otwartym Konkursie na realizację zadań związanych z rozwojem sportu. Regulamin i niezbędne wymagania formalne ogłoszone zostały w Zarządzeniu nr 5/2017 z dnia 26.01.2017 r., natomiast termin składania wniosków został zaktualizowany w Zarządzeniu nr 7/2016 z dnia 30.01.2017 r. Osoba...

Informacja o Sesji Rady Gminy

RADA GMINY STAWIGUDA INFORMACJA O S

Komisje Rady Gminy 06.02.2017

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad. KOMISJE RADY (połączone)

Zatrzymaj banner przewijany