Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o podstawowych kwotach dotacji na rok 2017.

Informacja o podstawowych kwotach dotacji na rok 2017. Podstawowa kwota dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 543,83zł miesięcznie ( kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych) Statystyczna liczba dzieci wynosi: 221 Podstawowa kwota dla publicznych oddziałów przedszkolnych wynosi: 352,94zł. miesięcznie (kwota dotacji uzyskana na podstawie...

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie rozpoczął realizację Programu EWA (energia, woda, atmosfera) skierowanego do osób fizycznych.

W ramach Programu EWA funkcjonują trzy linie: Linia ENERGIA: E1 – budowa źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne E2 – zakup pojazdów o napędzie elektrycznym E3 – budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Linia WODA: W1 – budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych i grupowych...

Otwarty Konkurs na realizację zadań związanych z rozwojem sportu

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza do wzięcia udziału w Otwartym Konkursie na realizację zadań związanych z rozwojem sportu. Regulamin i niezbędne wymagania formalne ogłoszone zostały w Zarządzeniu nr 5/2017 z dnia 26.01.2017 r., natomiast termin składania wniosków został zaktualizowany w Zarządzeniu nr 7/2016 z dnia 30.01.2017 r. Osoba...

Informacja o Sesji Rady Gminy

RADA GMINY STAWIGUDA INFORMACJA O SESJI RADY GMINY Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XXII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 9 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie...

Komisje Rady Gminy 06.02.2017

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad. KOMISJE RADY (połączone) 6 lutego 2017 r. o godz. 14:00 Proponowany porządek obrad: Omówienie projektów uchwał w sprawie: uchwalenia...

UWAGA ! PTASIA GRYPA !

W związku z potwierdzonym przypadkiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w Gminie Gietrzwałd zobowiązuje się wszystkich mieszkańców Gminy Stawiguda do przestrzegania zasad zawartych w rozporządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych...

Nieodpłatna pomoc prawna

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.). 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby...

Zatrzymaj banner przewijany