Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na marzec roku 2020

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Stawiguda ogłasza: Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 781,87zł miesięcznie (kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2020

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r., poz. 17 z późn. zm.) Gmina Stawiguda ogłasza: Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 781,87zł miesięcznie (kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych) Na ucznia niepełnosprawnego w wysokości...

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2019

Aktualizacja podstawowych kwotach dotacji na rok 2019 Na podstawie art. 46 ustęp 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. O finansowaniu zadań oświatowych (\Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.)) Gmina Stawiguda ogłasza: Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych w

Aktualizacja podstawowych kwot dotacji dot. zadań oświatowych na rok 2019

Aktualizacja podstawowych kwot dotacji na rok 2019 Na podstawie art. 46 ustęp 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. O finansowaniu zadań oświatowych (\Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 zpóźn. zm.)) Gmina Stawiguda ogłasza: Podstawowa kwota na dziecko dla przedsz

Zatrzymaj banner przewijany