Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J

Pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda będą przyjmować interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14:00-17:00. Data Godz. Osoba pełniąca dyżur

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Urząd Gminy w Stawigudzie informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia 2016 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XXI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. Przedstawienie porządku obrad sesji. Wybór sekretarza obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Interpelacje i zapytania radnych. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilakty

W czwartek 15 grudnia br. podczas XX Sesji Rady Gminy jednogłośnie uchwalony został Budżet Gminy Stawiguda na rok 2017 przygotowany przez Wójt Gminy Stawiguda. Planowane wydatki na rok budżetowy 2017 to ponad 51,9 mln zł, a w tym wydatki inwestycyjno-majątkowe niemal 16,07 mln zł.

Projekt budżetu na rok 2017 przedłożony przez Panią Irenę Derdoń Wójt Gminy Stawiguda poddany został analizie przez wszystkie stałe Komisje Rady i uzyskał opinię pozytywną. Po ogólnym omówieniu założeń budżetu przez Wójta Gminy, Skarbnika Gminy oraz uwzględnieniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej...

Internet szerokopasmowy

W związku z planowaniem przez prywatnego inwestora prac budowlanych dotyczących rozprowadzenia sieci szerokopasmowej do domów „Ostatnia mila”, realizowanych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" (SSPW-WWM), w województwie warmińsko-mazurskim, bardzo prosimy...

Od 11 grudnia 2016 r. Nowy rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych w województwie warmińsko-mazurskim

Z dniem wejścia w życie nowego rozkładu jazdy pociągów tj., od 11 grudnia 2016 r., Przewozy Regionalne w dalszym ciągu będą realizowały ofertę przewozową zamówioną przez organizatora przewozów, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Oferta jest w zasadniczej części kontynuacją...

Planowane zamknięcie dróg gminnych

Ogłoszenie 1 (dotyczące Gościniec Niborski): W związku z budową Obwodnicy Olsztyna, której wykonawcą jest firma Budimex S.A., Urząd Gminy Stawiguda informuje, że fragment ul. Gościniec Niborski w msc. Bartąg zostanie zamknięty dla ruchu, zgodnie z załączonym projektem organizacji ruchu. Ogłoszenie 2 (dotyczące ul. Polna w Bartążku):...

Komisje Rady Gminy 12.12.2016

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad. KOMISJE RADY (połączone)

Zatrzymaj banner przewijany