Urząd Stanu Cywilnego

Zakres działania:

1. Rejestracja stanu cywilnego osób w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu;

2. Przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osoby;

3. Orzekanie w sprawach dotyczących skracania czasu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej, prostowania oczywistych błędów pisarskich oraz uzupełniania brakujących danych w aktach stanu cywilnego;

4. Odtwarzanie aktu stanu cywilnego, wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą lub rejestrowanie w nich urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą;

5. Dokonywanie w aktach stanu cywilnego wszelkich zmian na podstawie orzeczeń sądowych oraz decyzji administracyjnych orzekanych przez inne uprawnione organy administracji publicznej;

6. Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku i zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego;

7. Orzekanie w sprawach zmian i ustalenia pisowni lub brzmienia imion i nazwisk oraz zawiadamianie w tych sprawach właściwych urzędów i organów.

Stanowiska

Kierownik

Podinspektor

Informacje

Podinspektor - Małgorzata Kołakowska

Podinspektor ds. ewidencji i dowodów osobistych

Kontakt

tel. 089 512 61 65
e-mail: usc@stawiguda.com.pl

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2010 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 4156
03 sierpnia 2015 10:46 Paweł Chmielewski - Dodanie stanowiska: Podinspektor.
01 kwietnia 2015 08:33 Paweł Chmielewski - Usunięcie stanowiska: Zastępca Kierownika.
26 lipca 2011 08:39 Radosław Ratajczyk - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany