Referat Budownictwa i Zamówień Publicznych

Zakres działania:

1) prowadzenie inwestycji gminnych w zakresie budownictwa ogólnego, sanitarnego, elektrycznego i drogowego,
2) organizowanie przetargów dotyczących wyboru wykonawcy robót inwestycyjnych i remontowych,
3) przygotowywanie inwestycji do realizacji,
4) przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
5) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, remontami kapitalnymi i bieżącymi zasobów gminnych,
6) przeprowadzenie przetargów zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych,
7) przygotowywanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie inwestycji,
a) konserwację oświetlenia ulicznego,
b) utrzymania czystości gminy,
8) przygotowywanie wniosków o dotacje na inwestycje z programów pomocowych Unii Europejskiej,
9) przygotowywanie wniosków o dotację na inwestycję infrastrukturalne,
10) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją i realizacją inwestycji i kapitalnych remontów – dotyczące mienia gminnego,
11) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych na realizację inwestycji i kapitalnych remontów,
12) uczestnictwo przy odbiorach inwestycji komunalnych oraz egzekwowanie roszczeń z tytułu rękojmi,
13) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, zadań inwestycyjnych i remontowych wykonywanych w budynkach administracyjnych Urzędu,
14) sporządzanie planów zamówień publicznych w oparciu o wnioski składane przez pracowników Urzędu Gminy Stawiguda
15) przekazanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieszczanie na własnej stronie internetowej wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych w ciągu następnych 12 miesięcy zamówieniach , lub umowach ramowych, niezwłocznie po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego.
16) sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie określonym ustawą.
17) przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy w sprawie powołania komisji przetargowej,
18) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
19) prowadzenie ewidencji umów zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
20) przygotowywanie wniosków, zawiadomień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
21) sporządzanie ogłoszeń o wszczęciu postępowania, ogłoszeń o przetargach, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz ogłoszeń o zawarciu umowy i zamieszczanie ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych, na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w gazecie lokalnej,
22) Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia publicznego, organizowanie przetargów, przygotowywanie sprawozdań o przebiegu procesu udzielania zamówień publicznych w gminie.

Stanowiska

Kontakt

tel.: 089 512 68 39
e-mail: budownictwo@stawiguda.pl

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2010 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 7008
17 lipca 2020 12:39 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor.
21 stycznia 2020 10:25 (Witold Obarski) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
02 sierpnia 2019 09:18 (Witold Obarski) - Dodanie stanowiska: Podinspektor.
Zatrzymaj banner przewijany