Komunikaty

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji Nr 45/18 z dnia 25 maja 2018 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech...

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda z dnia 25.07.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu 11.07.2018...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na działkach nr 114/3, 114/11, 114/12, 114/13 w obrębie Bartąg

Stawiguda, 24 października 2017 r. BiZ.6733.18.2017.TA O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz....

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 107/2, 107/1, 108/1, 119/2 w obrębie Bartąg

Stawiguda, 24 sierpnia 2017 r. BiZ.6733.15.2017.TA O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U....

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz elektroenergetyczną siecią kablową średniego i niskiego napięcia oraz szafki pomiarowej na działkach nr 652/18, 652/16, 652/22 w obrębie Gryźliny

Stawiguda, 3 sierpnia 2017 r. BiZ.6733.13.2017.TA O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1370N (ulicy Wulpińskiej) wraz z Infrastrukturą na działce nr 40/3 w obrębie Tomaszkowo

Stawiguda, 12 lipca 2017 r. BiZ.6733.56.2016.TA O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r....

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz z szafkami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 188/87, 188/105, 188/116 w obrębie Dorotowo

Stawiguda, 22 maj 2017 r. BiZ.6733.11.2017.AT O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz z szafkami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 146/2, 179/2, 188/105 w obrębie Dorotowo

Stawiguda, 22 maj 2017 r. BiZ.6733.9.2017.AT O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016...

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 21/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 czerwca 2016 r. dla inwestycji polegającej na remoncie istniejącego budynku kaplicy objętej ochroną konserwatorską i adaptacji na cele kulturalne – Gminne Centrum Kulturalne na działce nr 25/18 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 17 maja 2017 r. BiZ.6733.10.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z...

Zatrzymaj banner przewijany