Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji nr 15/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn–Butryny–Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn –DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie” Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w tym uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszego Obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływnie czternastu dni od dnia publicznego wywieszenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Stawiguda.
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda.
  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Bartąg.
  4. Tablica ogłoszeń Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna.

 

 Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2015 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1493
31 grudnia 2015 10:12 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany