Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2015 z dnia 15 września 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej Pluski-Rybaki, gmina Stawiguda.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

 

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji nr 9/2015 z dnia 15 września 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej Pluski-Rybaki, gmina Stawiguda.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda.

Informację o wydaniu decyzji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda, sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Pluski oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Wójt Gminy Stawiguda

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2015 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 787
08 października 2015 15:02 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany