Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji nr 7/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej (terminala przeładunkowego) wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 24/23 i nr 24/19, położonych w obrębie Stawiguda, gminie Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w tym uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda.

Informację o wydaniu decyzji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda, sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Stawiguda oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda.

 Wójt Gminy Stawiguda

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.08.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2015 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1645
28 sierpnia 2015 12:40 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2015 12:40 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany