Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyłożeniu do wglądu Raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na utworzeniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych, na działce nr 43/68 (powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 43/42), położonej w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda

Inwestorem przedsięwzięcia jest       Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Jan Rydzewski.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Raportem oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w terminie od 07 sierpnia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. który dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Uwagi i wnioski, które rozpatrzy Wójt Gminy Stawiguda, można składać na piśmie pod adresem Urzędu Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nieruchomosci@stawiguda.pl lub ustnie do protokołu w w/w terminie.

 Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2015 15:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1552
06 sierpnia 2015 15:36 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany