Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji nr 4/2015 z dnia 01 lipca 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie fermy drobiu w Stawigudzie na działce nr 453/14, obręb Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w tym uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda.

Informację o wydaniu decyzji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda, sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Stawiguda oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2015 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1574
31 lipca 2015 09:33 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany