Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

 

 

o wydaniu decyzji dnia 17.01.2013 r., znak: GN.6220.33.2012.ACZ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp na terenie lądowiska w miejscowości Gryźliny, gmina Stawiguda

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w godzinach 8.00 – 15.00 w pokoju nr 3, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2013 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2109
29 stycznia 2013 12:13 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany