Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowsko

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyłożeniu do wglądu „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp na terenie lądowiska w miejscowości Gryźliny, gmina Stawiguda.

Inwestorem przedsięwzięcia jest      Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.

                                                   Gryźliny 64, 11-034 Stawiguda

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Raportem, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda – Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, które rozpatrzy Wójt Gminy Stawiguda, można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nieruchomosci@stawiguda.pl w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. od dnia 29.11.2012 r. do dnia 20.12.2012 r. włącznie.

Jednocześnie informuję, że przedłożony przez inwestora raport o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zostaje przesłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w celu zaopiniowania.

Wójt Gminy Stawiguda

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.11.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2012 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2389
29 listopada 2012 11:06 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany